Öğrenim Bilgileri

Uzmanlık Dalı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 
Mezun Olduğu Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Uzman Olduğu Klinik: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim ABD.